گفتگو با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد در برنامه چراغ

گفتگو با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد در برنامه چراغ شبکه ۴، زمان پخش ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ در شبکه ۴ 

نسخه ویدئویی این برنامه بعد از پخش در همین وب‌سایت منتشر خواهد شد.