ابزارهای ارتباطی در نقش دایه دیجیتال برای کودکان – دکتر حمیدرضا پوراعتماد

بررسی‌ها نشان می‌دهد مواجهه طولانی با وسایل دیجیتال در دوره‌های حساس رشد (دایه‌گری دیجیتال)، موجب انحراف در بازسازماندهی پیوندهای ساختاری و کارکردی مغز خردسالان و نقش در تعاملات اجتماعی و کلام، رفتارهای تکراری و کلیشه‌ای می‌شود (پوراعتماد و دیگران، ۱۳۹۶). آیا راهی برای بهبود وضعیت رشد کودکانمان وجود دارد؟

گفتگوی شبکه چهار سیما با آقای دکتر حمیدرضا پوراعتماد، ۴ بهمن ۱۳۹۹