وب سایت قطب عصب روانشناسی شناختی

قطب عصب روانشناسی شناختی در پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۸ شکل گرفته است. پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی ریشه در مطالعات گروه روانشناسی و آزمایشگاه تجربی دانشگاه دارد که در دهه ۴۰ شمسی تأسیس شد؛ اما تأسیس «مرکز مطالعات عصب رشدی تهران-آکسفورد» در سال ۲۰۰۳ نقطه عطف شکل‌گیری روان‌شناختی شناختی کاربردی در دانشگاه شهید بهشتی محسوب می‌شود. از آن ‌پس تأسیس مرکز اتیسم به‌آرا (سال ۱۳۸۴) و کلینیک توان‌بخشی شناختی (سال ۱۳۹۳) و تدوین و برگزاری کارشناسی رشته توان‌بخشی شناختی در وزارت علوم و رشته عصب توان‌بخشی در وزارت بهداشت باعث جهت‌گیری روانشناسی شناختی به سمت عصب روانشناسی ‌بالینی شد. به شکلی که امروز این پژوهشکده رفرنس علمی، خدمات آموزشی و درمانی به کودکان دارای اختلالات عصب‌روانشناسی (اتیسم، ADHD و…) محسوب می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد  فعالیت‌های متنوع علمی، پژوهشی، آموزشی و حمایتی قطب عصب روانشناسی شناختی به وب‌سایت قطب عصب روانشناسی شناختی مراجعه بفرمایید.

لینک: http://cecn.sbu.ac.ir