برنامه سمپوزیوم آنلاین اختلال طیف اُتیسم ۶ و ۷ اسفندماه ۱۳۹۹

سمپوزیوم آنلاین اختلال طیف اتیسم: بیست سالگی اتیسم در ایران در روزهای ۶ و ۷ اسفند بصورت آنلاین برگزار می‌شود. 

حضور در این سمپوزیوم و کارگاه‌های آموزشی آن برای همگان آزاد و رایگان است.

دریافت برنامه سمپوزیم بصورت فایل pdf

لینک شرکت در سمپوزیم