لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم با تینا تعیشی کاردرمانگر – مشکلات حسی در اتیسم

 

گفتگوی مرکز تهران اتیسم با تینا تعیشی کارشناس کاردرمانی با موضوع مشکلات حسی در اتیسم در لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم

زمان: پنج شنبه، ۲۶ فروردین ساعت ۲۱