لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم با دکتر سعید صادقی – بایدها و نبایدهای استفاده خردسالان از وسایل دیجیتال

 

گفتگوی مرکز تهران اتیسم با دکتر سعید صادقی با موضوع  بایدها و نبایدهای استفاده خردسالان از وسایل دیجیتال در لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم

زمان: پنج شنبه، ۲ اردیبهشت‌ماه ساعت ۲۱