لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم با خانم مریم اسدی – فرزندم را بهتر بشناسم

 

گفتگوی مرکز تهران اتیسم با خانم مریم اسدی، کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع  فرزندم را بهتر بشناسم از سلسله لایوهای مدیریت رفتار والدین در لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم

در این گفتگو موضوعاتی همچون مشکلات رفتاری، تعامل مثبت و فرزندپروری کارآمد  طرح خواهند شد.

زمان: دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت‌ماه ساعت ۲۱