لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم با دکتر محمدرضا بیگدلی – مواجهه با وسایل دیجیتال و نشانه های اتیسم

 

آیا مواجهه با وسایل دیجیتال می‌تواند باعث نشانه‌های اتیسم شود؟ تجربیات یک مادر همراه با تبیین علمی از نظر فیزیولوژی پزشکی

گفتگوی مرکز تهران اتیسم با دکتر محمدرضا بیگدلی، استاد نوروفیزیلوژی و معاونت پژوهشی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی، در لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم

زمان: شنبه، ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۹ شب