غربالگری اتیسم بر اساس صدای گریه

 

در این پژوهش یک رویکرد جدید برای غربالگری کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بر اساس صدای گریه، به عنوان یک نشان‌گر زیستیِ در دسترس در سنین پایین، معرفی شده است که می‌تواند امکان غربالگری زودهنگام و اتوماتیک را مهیا سازد.

 

 

 

طی این پژوهش، مشخص شد که ویژگی‌های صوتی منحصر به اختلال اتیسم الزاما در تمام کودکان مبتلا به اتیسم و همچنین در تمام نمونه‌های صدای جمع‌آوری‌شده از آن‌ها وجود ندارد. بنابراین، یک رویکرد جدید برای شناسایی الگوی متفاوت در صدای این کودکان ارائه داده شد تا بتوان نمونه‌های دارای ویژگی متمایر و نیز ویژگی‌های متمایز‌کننده را به دست آورد. در نهایت یک مدل هوشمند ایجاد شد که با استفاده از صدای گریه، تمام کودکان معمولی مورد آزمون را از کودکان مبتلا به اتیسم و همچنین ۸۷ درصد از کودکان مبتلا به اتیسم مورد آزمون، در رده سنی ۲ تا ۴ سال را به درستی تشخیص داده‌ است. همچنین، تمام کودکان معمولی پسر زیر سن ۱۸ ماه مورد آزمون را به درستی تشخیص داد. دو کودک ۱۱ ماهه و ۱۷ ماهه، به ترتیب، دارای اختلال عصب‌رشدی و اختلال ژنتیکی و رشدی را در میان شصت کودک زیر ۱۸ ماه به درستی تشخیص داد.

 

محققان

  1. دکتر آیدا خزاعی
  2. دکتر هادی مرادی
  3. دکتر رشاد حسینی
  4. دکتر حمیدرضا پوراعتماد