لایو اینستاگرام با خانم مریم اسدی، کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی، با موضوع  مادرانگی و اتیسم – به مناسبت روز مادر

 

گفتگوی مرکز تهران اتیسم با خانم مریم اسدی، کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع  مادرانگی و اتیسم از سلسله لایوهای مدیریت رفتار والدین در لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم به مناسبت روز مادر

پذیرش و تاب آوری پنجره‌ای به سوی روشنایی

زمان: دوشنبه، ۴ بهمن‌ماه ساعت ۲۰