جلسه هم نشینی مسئولین مرکز تهران اتیسم و مرکز آوا با والدین کودکان – بهمن ماه ۱۴۰۰

 

در جلسه هم نشینی مورخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰  مسئولین مرکز تهران اتیسم و مرکز آوا با والدین کودکان، چالش‌های مربوط به کیفیت و هزینه خدمات آموزشی و توانبخشی در حال حاضر و سال آینده مورد بحث قرار گرفت. در پایان جلسه سه گروه حمایتی تشکیل شد:

  1. گروه حمایتی مالی (خیرین)
  2. گروه حمایتی حقوقی-قانونی
  3. گروه حمایتی اجتماعی

این گروه‌ها متشکل از والدین و داوطلبانی است که خدمات حمایتی فوق را در شبکه والدین، ارائه می‌دهند.