دوره پایه تربیت مربی / درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی ABA – خرداد و تیر

 

انجمن علوم و فناوری‌های شناختی با همکاری قطب عصب‌روانشناسی‌شناختی و مرکز تهران اتیسم برگزار می‌کند:

یازدهمین دوره پایه تربیت مربی / درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی ABA 

۲۶ و ۲۷ خردادماه و ۲ و ۳ تیرماه ۱۴۰۱

مدرسین: پروفسور حمیدرضا پوراعتماد و همکاران

همراه با فرصت شغلی

تخفیف ثبت‌نام ویژه اعضای انجمن علوم و فناوری‌های شناختی

 

اطلاعات بیشتر و جزئیات در پوستر