ثبت نام کارگاه آموزشی مدیریت رفتار والدین

 

 

ثبت نام کارگاه آموزشی مدیریت رفتار والدین

ویژه والدین کودکان دارای اتیسم

آموزش شیوه مواجهه و پیشگیری از مشکلات رفتاری در کودکان دارای اتیسم و راهکارهای مدیریت و کاهش آن

مدرس: دکتر بهاره اسکندری

 

جزئیات ثبت نام در پوستر آمده است.