بهره برداری آزمایشی از سامانه سلامت مغز بهشتی؛ “مغزآرا”

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بیش از ۲۰ سال است که، افزایش سرانه مغز‌های سالم و کارآمد در هسته سیاستگذاری‌های علمی، اجتماعی و فناوری قدرت‌های اقتصادی جهان منجمله اتحادیه اروپا قرار گرفته است؛ و برای دستیابی به این هدف تدابیر و راهبرد‌های متفاوتی در پیش گرفته شده است.

در کشور ما، با توجه به مولفه‌های جمعیت شناختی و سیاستگذاری‌های کلان برای رشد جمعیت دو راهبرد پراثر تشخیص داده شده است:

۱. ارتقای عملکرد‌های شناختی (هوش) در جمعیت کودکان و نوجوانان: بدین منظور عملکرد شناختی افراد ارزیابی شده و متناظر با پروفایل (کارنامه) شناختی، اقدامات لازم به اجرا در می‌آید.

۲. غربالگری، تشخیص اولیه و مداخلات شناختی در اختلالات عصب-رشدی از سنین پایین: اتیسم، تاخیر‌های هوشی و.

هرچند این دو راهبرد ریشه در خدمات حضوری محدود در دپارتمان‌های روانشناسی و توانبخشی کشور دارد، ایدۀ اجرای آن در سطح ملی از سال ۱۳۹۷ در پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی و مرکز تهران اتیسم خلق شد و از سال ۱۳۹۹ در قالب طرح‌های کلان ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بعدا با حمایت ستاد علوم و فناوری شناختی به مرحله اجرا در آمد.

هم اینک “سامانه سلامت مغز بهشتی“، با عنوان: “مغزآرا” مراحل اجرای پایلوت را پشت سرگذاشته و میرود تا در دسترس همگان قرار گیرد.

با شروع رسمی فعالیت این سامانه، خدمات سلامت با هزینۀ کمتر، سهل تر، تنوع بیشتر و از راه دور در اختیار همه قرار میگیرد. بدین ترتیب:

۱. تکنولوژی روز، به گسترش فرهنگ سلامت مغز کمک میکند.

۲. خدمات مبتنی بر تکنولوژی، امکان دسترسی مردم در اقصی نقاط ایران را به خدمات سلامت مغز فراهم مینماید؛ و بدین ترتیب، اجرای طرح باعث ترویج عدالت اجتماعی در دسترسی به خدمات سلامت مغز میشود.

۳. استفاده از تکنولوژی در صنعت سلامت مغز، به سهم خود باعث توسعۀ فناوری‌های این حیطه خواهد شد.

۴. این سامانه، محیط مناسبی برای استفاده از سایر دستاورد‌های تکنولوژیک در صنعت سلامت (مثل بازی جدی در ارتقای شناختی) را فراهم خواهد کرد.

۵. با ارتقاء سطح سلامت مغز در جامعه، سرانه مغز‌های سالم و کارآمد در کشور افزایش می‌یابد.