در جستجوی کلید (تجربه یکی از مادران مرکز تهران اتیسم)

 

 

شنیدن تجربیات مادرانی که مراحل شناخت مشکلات فرزند خود، تشخیص اتیسم و پیمودن مسیر درمان و توانبخشی را گذرانده‌اند راهگشا و قوت قلب خانواده‌هایی است که در ابتدای این مسیر هستند.

در ادامه می‌توانید تجربیات یکی دیگر از مادران مرکز تهران اتیسم را بشنوید.