تهران اتیسم بر فراز قله دماوند

ببینید و بشنوید از داستان و هدف صعود سرکار خانم آرزو بصیری از مربیان مرکز تهران اتیسم  به قله دماوند.

 

 
 

 

 

 

سرکار خانم آرزو بصیری

مربی مرکز تهران اتیسم

شما با تحمل سختی‌ها و ناهمواری‌ها در مسیر اتیسم آشنا هستید.

صعود به قله دماوند برازنده شماست. ما را در شادی خود سهیم بدانید.

از طرف خانواده بزرگ تهران اتیسم