انتشارمقاله «سندرم اتیسم پس از دایه‌گری دیجیتالی» از دکتر پوراعتماد، دکترصادقی و همکاران در یکی از مجلات معتبر پزشکی

 

مقاله جدید دکتر حمیدرضا پوراعتماد، دکتر سعید صادقی، دکتر رضا شروین بدو و دکتر Serge Brand در ژورنال معتبر Clinical Medicine با عنوان
Differentiating Post–Digital Nannying Autism Syndrome from Autism Spectrum Disorders in Young Children: A Comparative Cross-Sectional Study
منتشر شد.

در این مقاله به معرفی سندرم اتیسم پس از دایه‌گری دیجیتالی و تفاوت آن با اختلال اتیسم پرداخته شده است.