آگهی برگزاری جلسه بازآموزی ویژه مربیان مرکز تهران اتیسم

 

اطلاعیه برگزاری جلسه بازآموزی ویژه مربیان مرکز تهران اتیسم

زمان: روز جمعه ۷ بهمن‌ماه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳

حضور تمامی مربیان مرکز تهران اتیسم در این جلسه الزامی است.