کمک به بهبود عملکرد افراد دارای اتیسم در تحصیلات پیشرفته

بررسی های اخیر نشان می‌دهد که جوانان دارای اتیسم به طور چشمگیری نسبت به سال‌های گذشته به پایه های تحصیلی متوسطه و دانشگاهی دسترسی پیدا می‌کنند. با این حال، این افراد اغلب با چالش‌های منحصر به ‌فردی مواجه می‌شوند که بر تجربه دانشگاهی آنها تأثیر منفی می‌گذارد. این چالشها ممکن است منجر به ترک تحصیل شود. به همین جهت برنامه‌های متنوعی برای بهبود عملکرد افراد دارای اتیسم در تحصیلات پیشرفته طراحی شده است.

پژوهشی که اخیرا نتایج آن منتشر شده است نتایج مورد توجهی را نشان می‌دهد. تجربیات ۱۳ فرد داری اتیسم و ۱۲ فرد فاقد اتیسم را که در برنامه MOSSAIC ثبت نام کرده بودند در این مطالعه بررسی شده است.

این برنامه دارای ۵ فعالیت اصلی است که شامل:

  • خدمات مستقیم بر روی عملکردهای اجرایی (برنامه ریزی، اشتغال و زندگی مستقل)، مهارت‌های اجتماعی (دوست یابی، گفتگو) و درک مطلب (درک اطلاعات ارائه شده در طول دوره آموزشی)
  • راهنمایی همتایان دارای اتیسم
  • جلسات هفتگی (شامل چندین برنامه تفریحی اجتماعی)
  • برنامه‌های آموزشی که توسط مطالعات پیشین مورد تایید قرار گرفته است (شامل مدل سازی، مداخلات طبیعت گرایانه، روایات اجتماعی و سایر برنامه‌ها)
  • برنامه ناهار (شامل خوردن نهار، مکالمه، بازی و سایر تعامل های اجتماعی در کنار مربیان و سایر اعضای گروه)

  بازخورد برنامه با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته به منظور درک بهتر تجربیات دانش آموزان، برجسته کردن مزایا و شناسایی زمینه‌های بهبود جمع آوری شده است. به طور کل تجربه‌ای مثبت توسط شرکت کنندگان گزارش شد. نتایج نشان داد که مهارت‌های آن‌ها در اجتماعی شدن، عملکرد اجرایی، عملکرد تحصیلی و توسعه حرفه بهبود یافته است. همچنین شرکت کنندگان به مشکل در برقراری ارتباط با همسالان فاقد اتیسم و احساس نیاز به آموزش به مربی‌های خود در مورد نحوه حمایت از بزرگسالان دارای اتیسم اشاره کردند.

این داده‌ها بینش ارزشمندی را در مورد اینکه چگونه دانشگاه‌ها می‌توانند کمک بهتری به دانشجویان دارای اتیسم برای دستیابی به موفقیت های تحصیلات کنند، ارائه می‌کند. همچنین به والدین و جامعه این دید را می‌دهد که چگونه می‌توانند شرایط بهتری را برای آموزش نوجوان و جوان خود فراهم آورند.

 

منبع: +

ترجمه و خلاصه: سید رسول رحمتی

 

با  برخی از خدمات تهران اتیسم برای جوانان و نوجوانان در این صفحه آشنا شوید.