آموزش ساده مهارت برگشت به اسم و اشاره کردن در اتیسم

 مهارت برگشت به اسم و اشاره کردن از مهارت‌های مهم در کودکان است که باید بیاموزند. در کودکان اتیسم برای آموزش این مهارت‌ها می‌توان از پروسه شکل دهی استفاده کرد.

در پروسه شکل دهی، عملی که کودک در آن مهارت ندارد به اجزای ریز تقسیم و سپس آموزش داده می‌شود. در ادامه پروسه شکل دهی دو مهارت برگشت به اسم و اشاره کردن را خواهید آموخت.

 

آموزش برگشت به اسم

آموزش مهارت از جزئی که برای کودک آسان تر است و می‌تواند بدون رهنمود آن را انجام دهد شروع می‌گردد. به عنوان مثال برای آموزش مهارت برگشت به اسم، نام کودک را صدا کنید و سپس رهنمود دهید.

رهنمود در اینجا ابتدا به صورت فیزیکی و سپس بصورت شنیداری می‌باشد. با نامیدن اسم کودک چهره‌ی کودک را به سمت خود برگردانید و به محض برگرداندن صورت مشوق دهید. با شروع یادگیری رهنمود را کاهش دهید تا زمانی که مهارت کاملا تثبیت شود و بدون گرفتن هیچگونه مشوقی به محض نامیدن، کودک به اسم خود بازگردد.

 

آموزش اشاره کردن

برای آموزش اشاره کردن، ابتدا فرم دست کودک را به شکل اشاره درآورید و مشوق دهید. سپس دست و صورت و نگاه را به سمت چیزی که برای کودک جذابیت دارد هدایت کنید و به محض انجام عمل مشوق را ارائه کنید. به مرور رهنمود را کاهش دهید این عمل را تا زمان تثبیت کامل ادامه دهید زمانی اشاره کردن تثبیت شده که به محض ارائه ی دستور «نشان بده» کودک بدون هیچگونه رهنمودی به جسم مورد نظر نگاه نموده و با دست به سمت آن اشاره کند

در شکل دهی مهارت جدید با توجه به شرایط هر کودک هر مرحله می‌تواند حذف یا مرحله‌ای جدید اضافه گردد. برای آموزش مهارت‌های پیچیده نیاز است  که یک مربی با دانش کافی و دارای تخصص در این زمینه این مهارت‌ها را به کودک بیاموزد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات مرکز تهران اتیسم در این زمینه می‌توانید به صفحه خدمات مرکز تهران اتیسم مراجعه کنید و یا اینکه با شماره‌های مرکز تماس بگیرید.