پاییز با تهران اتیسم – آغاز دوره‌های متنوع پاییزی مرکز تهران اتیسم

 

ثبت نام مجموعه دوره‌های پاییزی مرکز تهران اتیسم آغاز شد.

 

این دوره‌ها برای کودکان دارای اتیسم با سنین مختلف و همچنین برای شما به عنوان والدین این کودکان عزیز طراحی شده است.

 

از طریق لینک‌های زیر می‌توانید به صفحه جزئیات و اطلاعات ثبت نام هر دوره وارد شوید.