دعوت از پروفسور حمیدرضا پوراعتماد برای برگزاری کارگاه در کشور عراق

دانشگاه امام صادق بغداد در ادامه برنامه خود برای کسب دانش و تجربه از متخصصین شناخته شده در حوزه‌های علمی گوناگون از پروفسور حمیدرضا پوراعتماد برای برگزاری کارگاه در این کشور دعوت به عمل آورده است.

این کارگاه تحت عنوان “ابزارها و روش‌های تشخیصی کلاسیک اتیسم در مقابل روش‌های نو ظهور (مبتنی بر هوش مصنوعی) برای تشخیص اختلال اتیسم” در روز یکشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۲ در دانشگاه امام صادق بغداد برگزار خواهد شد.