تصاویر برگزاری موفق هفتمین دوره پیشرفته مربی درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی ABA

هفتمین دوره پیشرفته مربی درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتاری کاربردی (ABA) در روزهای ۱۰ و ۱۱ اسفند و در فضای برفی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در ادامه تعدادی از تصاویر این دوره را مشاهده می‌کنید.

همچنین اگر علاقه‌مند به شرکت در دوره بعدی این کارگاه هستید به صفحه کارگاه‌ها و دوره‌ها مراجعه کنید.