ثبت نام جدید دوره پایه تربیت مربی / درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی ABA – بهار ۱۴۰۳

 

چهاردهمین دوره پایه تربیت مربی / درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی ABA 

 

انجمن علوم و فناوری‌های شناختی با همکاری قطب عصب‌روانشناسی‌شناختی و مرکز تهران اتیسم برگزار می‌کند:

چهاردهمین دوره پایه تربیت مربی / درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی ABA 

روزهای جمعه و شنبه ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ ساعات ۸ تا ۱۶

مدرسین: پروفسور حمیدرضا پوراعتماد و همکاران

این دوره بصورت آنلاین برگزار خواهد شد. 

 

اطلاعات بیشتر و جزئیات ثبت نام در پوستر آمده است.

 

بیشتر بخوانید: