نشانه‌های اتیسم تا قبل از ۲۴ ماهگی

اولین نشانه های اتیسم. علائم اتیسم تا قبل از 24 ماهگی

سن تشخیص اتیسم و شدت علائم اولیه اتیسم بسیار متفاوت است. برخی از نوزادان در ماه‌های اول خود علائمی را نشان می‌دهند. در برخی دیگر، این نشانه‌ها تا سن ۲ یا ۳ سالگی آشکار می‌شود. همه کودکان دارای اتیسم همه علائم را نشان نمی‌دهند. همچنین بسیاری از کودکانی که اتیسم ندارند نیز تعداد کمی از علائم را نشان می‌دهند. به همین دلیل است که ارزیابی حرفه ای بسیار مهم است. در این مطلب کوتاه نشانه‌های اتیسم تا قبل از ۲۴ ماهگی را مرور خواهیم کرد.

موارد زیر ممکن است نشان دهند که فرزند شما ممکن است در طیف اتیسم باشد. بنابراین اگر فرزند شما هر یک از موارد زیر را نشان داد، از یک فرد متخصص بخواهید که او را مورد ارزیابی قرار دهد:

 

برخی علائم مهم تا ۶ ماهگی

 • لبخند یا بازخوردهای اجتماعی گرم، شاد یا لذت بخش وجود ندارد یا خیلی کم وجود دارد.
 • تماس چشمی محدود یا بدون تماس چشمی

 

برخی علائم مهم تا ۹ ماهگی

اشتراک گذاری رفت و برگشتی صداها، لبخندها یا دیگر حالات صورت کم است یا وجود ندارد.

 

برخی علائم مهم تا ۱۲ ماهگی

 • قان و قون کردن کم یا اصلا
 • ژست‌های رفت و برگشتی مانند اشاره کردن، نشان دادن یا تکان دادن کم یا اصلاً وجود ندارد.
 • برگشت به اسم محدود یا اصلا
 • عدم نشان دادن دلبستگی

 

برخی علائم مهم تا ۱۶ ماهگی

 • بدون کلام یا کلمات بسیار کم

 

برخی علائم مهم تا ۲۴ ماهگی و بعد از آن

 • عبارات دو کلمه ای بسیار کم یا بدون معنی (بدون درنظر گرفتن تقلید یا تکرار)
  در هر سنی
 • از دست دادن مهارت‌های گفتاری، قان و قون کردن یا مهارت‌های اجتماعی که قبلا به دست آورده است.
 • پرهیز از تماس چشمی
 • ترجیح مداوم برای تنهایی
 • مشکل در درک احساسات دیگران
 • تاخیر در رشد زبان
 • تکرار مداوم کلمات یا عبارات (اکولالیا)
 • مقاومت در برابر تغییرات جزئی در روال انجام کارها یا محیط اطراف
 • علایق محدود
 • رفتارهای تکراری (بال بال زدن، چرخیدن و غیره)
 • استفاده از کلمات بسیار کم یا بدون بیان کلمات (عدم کلام هدفمند)
 • واکنش‌های غیرمعمول و شدید به صداها، بوها، مزه‌ها، بافت‌ها، نورها و/یا رنگ‌ها

 

ترجمه از زهرا نادری ارزیاب مرکز تهران اتیسم

منبع: +