چه خدماتی برای یک بزرگسال دارای اتیسم دارای اهمیت بیشتری است؟

خدمات بهداشت روان و خدمات مرتبط با یافتن شغل دو خدمت مهم مورد نیاز افراد بزرگسال دارای اتیسم

تعداد بسیاری از بزرگسالان دارای اتیسم از کمبود خدمات مرتبط با این اختلال ناراضی هستند. هرچند داده‌های آماری مربوط به میزان استفاده از خدمات و موانع دستیابی به آن‌ها در جوامع مختلف موجود است، با این حال اطلاعات محدودی از دیدگاه خود افراد دارای اتیسم در مورد اینکه کدام خدمات در بزرگسالی برایشان مفیدتر است وجود دارد. همچنین میزان ارتباط استفاده از خدمات مرتبط با اتیسم در بزرگسالی و تاثیر آن در مشارکت این افراد در جامعه آن چنان روشن نیست. به راستی از نظر افراد دارای اتیسم چه خدماتی برای یک بزرگسال دارای اتیسم دارای اهمیت بیشتری است؟ 

همین سوال موضوع پژوهش دو محقق از دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا بوده و نتایج آن در مجله Autism به چاپ رسیده است. در ادامه با تهران اتیسم همراه باشید تا برخی از نتایج این پژوهش را مرور کنیم.

در این مطالعه میزان مشارکت افراد دارای اتیسم در جامعه با استفاده از روش‌های مختلفی بررسی شده است. از جمله با استفاده از سیستم موقعیت‌یابی جهانی (GPS) که در مدت مطالعه همراه افراد دارای اتیسم بوده است تا مشخص شود افراد دارای اتیسم در چه مکان‌های اجتماعی و به میزان چه مدت حضور داشته‌اند. همچنین داده‌های نظرسنجی و مصاحبه در مورد استفاده از خدمات، از جمله اینکه کدام خدمات در بزرگسالی مفیدتر است؟، موانع خدمات چیست؟ و نیازهای خدماتی کدام هستند؟ در این مطالعه ترکیب شده است.

در این مطالعه نتایج مشارکت نسبت به جمعیت شناسی، تعداد و انواع خدمات دریافت شده در ۲ سال و استفاده از خدمات سلامت روان فعلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. شرکت کنندگان در ۲ سال به طور متوسط دو خدمت را دریافت کردند که اغلب خدمات بهداشت روان و خدمات مرتبط با اشتغال بوده است.

در این مطالعه مشخص شد افرادی که در حال حاضر به مشاور سلامت روان مراجعه می‌کنند، در مقایسه با افرادی که به مشاور مراجعه نمی‌کنند، با فراوانی بیشتری تمام وقت دارای شغل هستند و از مکان‌های اجتماعی بیشتری بهره می‌برند.

همچنین شرکت کنندگان در این مطالعه خدمات بهداشت روان را به عنوان مفیدترین خدمت دریافت شده در بزرگسالی و پس از آن خدمات مرتبط با اشتغال را به عنوان دومین خدمت مرتبط با اتیسم که دارای اهمیت بسیار بالایی است گزارش کردند.

در حالی که اغلب در اتیسم بر خدمات مرتبط با اشتغال در گذار به بزرگسالی تأکید می‌شود، یافته‌های این مطالعه نشان داد که نیاز به خدمات یکپارچه بهداشت روان نیز دارای اهمیت بسیار بالایی است و احتمالا زمینه ساز اشتغال برای بزرگسالان دارای اتیسم است.

 

منبع: +

ترجمه: رسول رحمتی

بازبینی و ویرایش: دکتر محمد کیانی

 

در تهران اتیسم خدمات متنوعی ویژه نوجوانان و جوانان دارای اتیسم ارائه می‌شود. هدف این خدمات توانمندسازی افراد دارای اتیسم به جهت حضور موفق این افراد در جامعه و آماده سازی آن‌ها برای اشتغال و استقلال مالی است.