برای ثبت نام در دوره ابتدا هزینه دوره را به شماره کارت ۶۲۲۱۰۶۱۲۰۷۵۰۵۵۰۶ به نام خانم ریحانه رجبی مشهود واریز نمایید و سپس فرم زیر را تکمیل کنید. اطلاعات تکمیلی شرکت در دوره از طریق پیامک یا تماس تلفنی به اطلاع شما خواهد رسید.