کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۹۱۷۹

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۴۳۹۹

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۴۳۷۳

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم (دوره هشتم)

نهمین دوره پایه تربیت مربی ABA اتیسم پروفسور پوراعتماد

لیست مدارس اتیسم استان تهران

اتیسم شادی را به خانه ما آورد

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم

من تنها نبودم؛ در ستایش همدلی مادران اتیسم