Թեհրան Աուտիզմ Կենտրոնի մասնագետների միջոցով՝ տեղում զննելու կամ օնլայն կապի (տեսահեռախոսակապ) միջոցով մատուցվում են հետևյալ ծառայությունները՝ աուտիզմի ախտորոշման գնահատում, բուժում և բուժման հետևում, կրթում, վերականգնողական աջակցություն:

Դիտեք Թեհրան Աուտիզմ Կենտրոնի ծառայությունների բոլոր տեսակները: