Աուտիստիկ խանգարումների բուժման ու վերականգնողական աջակցության կենտրոնը Իրանում աուտիզմի բուժման ու հետազոտական, առաջին անկախ (outreach services) մասնագիտական կենտրոնն է: Սույն Կենտրոնի գործունեությունը սկիզբը վերադառնում է՝ ۲۰۰۰ թվականին, վարքային վերլուծության շուրջ UCLA -ի մոդելի կիրառմամբ կատարված երկամյա ուսումնասիրուններին, որը կատարվել էր՝ «Իրանի բժշկական գիտությունների հետազոտական ազգային կենտրոնի» բյուջետային միջոցներով: մեր մասին