توصیه هایی برای قرنطینه‌ی موقت به منظور جلوگیی از گسترش بیماری کرونا در خانه و منازل مسکونی

این راهنما توصیه هایی است برای قرنطینه‌ی خانگی و در محیط‌های غیربیمارستانی اعضای خانواده، همسران و مراقبان بیمارانی که کووید ١٩ (کرونا) آنها تایید شده است.
به سفارش مرکز پیشگیری و درمان ایالات متحده آمریکا CDC

دریافت