انتشار مقاله جدید دکتر سعید صادقی، پروفسور حمیدرضا پوراعتماد و دکتر سرج برند در ژورنال Current Psychology

تازه ترین مقاله جناب آقای دکتر سعید صادقی، پروفسور حمیدرضا پوراعتماد و دکتر Serge Brand در ژورنال Current Psychology به چاپ رسیده است. در این مقاله از مرکز تهران اتیسم و عزیزانی که در این پژوهش شرکت داشتند تقدیر شده است.

عنوان مقاله:

Cognitive control and cognitive flexibility predict severity of depressive symptoms in parents of toddlers with autism spectrum disorder

برای مطالعه این مقاله می‌توانید آن را از این بخش دریافت نمایید.