زنجیره آموزش استفاده از توالت برای کودکان دارای اتیسم

زنجیره آموزش استفاده از توالت برای کودکان دارای اتیسم برای کودکان دارای اتیسم

 

زنجیره آموزش استفاده از توالت برای کودکان دارای اتیسم که در ادامه آمده است می‌تواند به آموزش توالت رفتن به کودک شما یاری رساند. این فعالیت ها در مورد کودکان دارای اتیسم دارای اهمیت بیشتری است.

  • یک برنامه دیداری متشکل از زمان های خوردن، نوشیدن و استفاده از توالت تنظیم کنید.
  • در زمان مناسب کودک را به داخل توالت هدایت کنید و در را ببندید.
  • از کودک بخواهید تنها لباس‌هایی که مرتبط با توالت رفتن هستند از تن خارج کند.
  • به کودک کمک کنید تا با آرامش روی صفحه توالت بنشیند و آن قدر منتظر بماند تا عمل دفع پایان پذیرد.
  • مطمئن شوید که در فضای توالت وسایل پاک کننده مثل آب، دستمال توالت، موجود و در دسترس هستند.
  • به کودک کمک کنید تا از روی توالت بلند شود، سیفون را بکشد و لباس هایش را بپوشد.
  • از کودک بخواهید تا دست هایش را بشوید و خشک کند و حوله را سر جایش بگذارد سپس اتمام فعالیت را نشان دهد مثلا علامت تمام شد یا جمله‌ی تمام شد را بگوید و از توالت خارج شود.
  • از مشوق قوی و‌ خاص برای توالت رفتن استفاده کنید و به محض تخلیه مشوق را به کودک بدهید.
  • محیط توالت را جذاب و زیبا کنید.

 

علاوه بر زنجیره آموزش استفاده از توالت برای کودکان دارای اتیسم، خواندن مطلب چطور کودک دارای اتیسم را آماده‌ی شروع آموزش توالت کنم؟ برای شما مفید خواهد بود.