جدول میزان اثربخشی روش ABA

نام محقق سال نتیجه
پوراعتماد و خوشابی ۱۹۸۵ اثرات مفید و پایدار ABA بر کودکان طیف اتیسم به ویژه در حوزه­های مهارت­های ارتباطی کلامی و غیرکلامی، توجه و پیروی از دستورات، بهداشت جسمی و رفتاری، آگاهی حسی و شناختی
لواس ۱۹۸۷ از میان کودکانی که خدمات ABA دریافت نمودند ۴۷% به مدرسه­ی عادی، ۴۲% به مدرسه­ی ویژه­ی کودکان زبان­پریش و ۱۱% وارد مدرسه­ی اتیسم شدند.
اندرسون و همکاران ۱۹۸۷ تاکید بر پایداری بهبودی کودکان دارای اتیسم در ۲۴ ماه پس از دریافت خدمات ABA
مک اکین و همکاران ۱۹۹۳ ۸۹% از کودکانی که پس از دریافت خدماتABA وارد مدرسه عادی شده­اند عملکردی کاملا عادی داشتند و ۱۱% از آنان نیازمند کلاس­های ویژه بودند.
هاریس، هندلمن، گوردون، کریستف و همکاران ۱۹۹۹ هرچه کودکان در شروع آموزش کم سن‌تر باشند، نتایج بهتری کسب خواهند کرد.

متا آنالیز از ۱۱ مطالعه، توسط شاو و سایمس

متا آنالیز از ۹ مطالعه ، توسط ایکسیز

درسال­های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۷

(۲۰۰۹)

مداخله‌ی رفتاری فشرده‌ی اولیه برای رفتار سازشی، زبان بیانی و هوش‌بهر اتیسم، مبتنی بر ABA عموماً مثبت بوده است.
متا آنالیز از ۱۱ مطالعه توسط شفر، دیدن و همکاران

در سال­های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹

(۲۰۱۱)

اثربخشی ABA بر هوشبهر کلامی و غیر کلامی، زبان بیانی و دریافتی، مهارت­های انطباقی
متا آنالیز از۵ متاآنالیز، توسط ریچو

در سال­های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰

(۲۰۱۲)

معرفی ABA به عنوان اثربخش­ترین درمان
ماتسون و کانست

در سال­های ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۳

(۲۰۱۴)

ABA به عنوان اثربخش­ترین درمان معرفی شد.

بهترین زمان شروع درمان ۲ تا ۳ سالگی­ست.

مدت زمان درمان ۴۰ ساعت در هفته که این میزان با توجه به شدت علائم، وجود اختلالات همراه و میزان هوش کودک می­تواند متفاوت باشد.

بهترین نتیجه زمانی­ست که والدین به عنوان یک درمانگر در کنار تیم درمان قرار می­گیرند.

بهترین مکان درمان خانه و یا مدرسه است.

موکادس و همکاران ۲۰۱۴

شدت علائم بین خفیف تا متوسط، میزان هوشبهر، میزان رشد مهارت­های ارتباطی و زبان، عدم وجود اختلالات پزشکی،تلاش و انگیزه­ی والدین و میزان همکاری با تیم درمانی، مهمتریت عوامل در کسب بهترین نتیجه­ی درمان است.

با وجود آنکه تشخیص زودهنگام از عوامل موثر در اثربخشی درمان برشمرده شده است اما به نظر می­رسد در بازه­ی سنی پیش از ۵/۲ سال ارجاع زودهنگام ارتباط معنادار با نتیجه­ی درمانی ندارد.

هرچند که ترنر در سال ۲۰۰۶ تشخیص پیش از سن ۳۰ ماهگی را در نتیجه­ی درمان مؤثر دانست.

اورینستاین و همکاران ۲۰۱۴ از مهمترین عوامل مؤثر بر نتیجه­ی درمانی مطلوب نگرانی زودهنگام والدین، تشخیص زودهنگام و درمان فشرده­ی ABA است.
علیرضا محسنی اژیه ، دکتر احمد عابدی، نسرین بهنام نژاد

از سال­های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳

(۲۰۱۴)

تاثیر مثبت ABA بر تعامل و ارتباط اجتماعی، مهارت­های زبانی، گفتاری، شناختی، ریاضی، خودیاری، رفتاری، مردم­آمیزی و کاهش رفتارهای تکراری و کلیشه­ای