برنامه‌های پاییزی مرکز تهران اتیسم آغاز شد.

ثبت نام مجموعه دوره‌های پاییزی مرکز تهران اتیسم

این دوره‌ها برای کودکان دارای اتیسم با سنین مختلف و همچنین برای شما به عنوان والدین این کودکان عزیز طراحی شده است.

از طریق لینک‌های زیر می‌توانید به صفحه جزئیات و اطلاعات ثبت نام هر دوره وارد شوید.