ارزیابی تشخیصی اتیسم

جلسه ارزیابی تشخیصی شامل ۳ مرحله می‌باشد.

در مرحله اول والدین پرسشنامه‌های رسمی را تکمیل خواهند کرد.

در مرحله دوم طی مصاحبه حضوری با والدین تاریخچه فردی و خانوادگی کودک با جزئیات دریافت خواهد شد و همزمان رفتار کودک طی مصاحبه حضوری با والدین مشاهده می‌شود. همچنین در همین مرحله کودک در معرض بازی‌های ارتباطی قرار می‌گیرد تا تواناییهایِ ارتباط کلامی و غیرکلامی کودک (توجه اشتراکی و … ) ارزیابی شود.

در مرحله سوم با حضور متخصصین، اطلاعات حاصل از دو مرحله قبل جمع‌بندی شده و تشخیص بالینی گذاشته می‌شود.

تشخیص قطعی مستلزم دریافت تشخیص، حداقل توسط دو متخصصی ا‌ست که از تشخیص یکدیگر بی‌اطلاع هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات مرکز تهران اتیسم و یا تعیین وقت جلسه تشخیص اتیسم از طریق صفحه ارتباط با ما در ارتباط باشید.