اضطراب در کودکان دارای اتیسم

اضطراب در کودکان دارای اتیسم

بخشی از کتاب «می‌دانی چرا می‌پرم: صدای ذهن یک پسر سیزده‌ساله دارای اتیسم» اثر نواکی هیگاشیدا، پسر جوان دارای اتیسم اهل ژاپن است.
کودک اتیسم در حال انتخاب بین دو تیشرت
اولین نشانه های اتیسم. علائم اتیسم تا قبل از 24 ماهگی
چرا دختران کمتر از پسران تشخیص اتیسم می‌گیرند؟

چرا دختران کمتر از پسران تشخیص اتیسم می‌گیرند؟

مشکلات مرتبط با برچسب زنی در اتیسم

هر کودکی فراتر از اتیسم است! (بررسی موضوع برچسب در اتیسم)

روز جهانی اتیسم با مرکز تهران اتیسم. این بار در کرمان

ماه آگاهی رسانی اتیسم گرامی باد: گذر از بقا به سوی شکوفایی

یکپارچگی حسی در اتیسم