رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها

مفهوم‌پردازی شناختی نشانه‌های اضطرابی کودکان دارای اختلال اتیسم و عادی: تفاوت یا تشابه؟، بهزادپور، سمانه، رساله دکتری تخصصی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۹۹
تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی نیمرخ مهارت‌های اجتماعی اتیسم و پرسشنامه تنظیم هیجان و مهارت‌های اجتماعی، امینی، الهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۹۹
بررسی اثرات اکسی توسین و غنی سازی محیط بر روی رفتارهای شبه اتیسم القا شده با جداسازی از مادر و تغییرات پلاستیسیتی مرتبط با هیپوکمپ در موش های صحرایی نر، منصوری، منیره، رساله دکتری تخصصی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۹۹
تغییرات رفتاری و الکتروفیزیولوژیک همبسته با مداخله جیره عاطفی در خردسالان با علائم اُتیسم در معرض دایه گری دیجیتالی، صادقی، سعید، رساله دکتری تخصصی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۹۹
اولویت رفتارهای اضافه بر کمبود‌های رفتاری در طرح درمان کودکان دارای اختلال طیف اتیسم: تدوین و کارآزمایی برنامه خانواده‌محور مدیریت رفتارهای اضافه اتیسم، شیری، اسماعیل، رساله دکتری تخصصی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۹۹
تدوین مدل التقاطی خانواده محور و مقایسه اثربخشی آن با درمان تعامل والد-کودک در بهبود رابطه ی والد-کودک و کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اتیسم. رساله دکتری تخصصی، فایضی، نوشین، دانشگاه محقق اردبیلی، ۱۳۹۸
بررسی نگرش والدین و معلمان نسبت به اموزش فراگیر کودکان دارای اوتیسم در مدارس عادی، اسماعیل¬زاده، ندا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۹۸
تاثیر هنر و فنون دست بافته‌های داری (فرش دست باف) بر افزایش کیفی و کمی زندگی فردی و اجتماعی افراد دارای اتیسم، ثانی، وحید، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۹۸
پروفایل تحول ادراک زمان در کودکان و تطبیق ان با گروهی از کودکان با ریسک بالای اتیسم، بزازمنصف، فاطمه، رساله دکتری تخصصی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۹۸
شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی برنامه‌ی جیره‌عاطفی. پایان نامه کارشناسی ارشد، سبزواری، مونا، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۹۸
اثرات درمانی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای تکرار شونده (rTMS) بر موش های صحرایی نر دارای رفتار شبه اتیسم القا شده توسط والپرات سدیم، افشاری، مسعود، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۹۸
اثربخشی بسته مداخلاتی از راه دور مبتنی بر درمان تعامل والد- کودک بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان اتیستیک با کنش وزی بالا و میزان رضایت والدین از درمان، ابطحی، سالومه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۹۸
بررسی اثرات اکسی توسین و غنی سازی محیط بر روی رفتارهای شبه اتیسم القا شده با جداسازی از مادر و تغییرات پلاستیسیتی مرتبط با هیپوکمپ در موش های صحرایی نر، منصوری، منیره، رساله دکتری تخصصی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۹۶.
مدلسازی، طراحی و بررسی تاثیر رباتهای انسان نما در درمان کودکان مبتلا به اُتیسم (درخودماندگی)، طاهری، علیرضا، رساله دکتری تخصصی، دانشگاه صنعتی شریف تهران، ۱۳۹۶
اثربخشی آموزش برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده بر استرس والدگری و رضایت زناشویی مادران کودکان اتیستیک شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، فایضی، نوشین، دانشگاه پیام نور تهران، ۱۳۹۴
اثربخشی راهبردهای مداخل‌های سبک‌های پردازش حسی مبتنی بر الگوی دان بر کاهش علائم کودکان اتیستیک، افزایش خودکارآمدی والدگری و رابطه والد-کودک، بهاره اسکندری، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۳.
اثربخشی آموزش برنامه‌ “وقت بازی ما ” برخوداثرمندی، استرس مادران، همگامی دوجانبه، رابطه بین مادران و کودکان و شدت علایم کودکان دارای اختلال اتیسم، زهرا نیک رو، ۱۳۹۳.
استفاده از اسباب­ بازی هوشمند برای غربالگری اتیسم، گروه الگوریتم و محاسبه، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱.
بهبود توانایی توجه اشتراکی کودکان مبتلا به طیف اختلالات اتیستیک از طریق برنامه آموزش والدین. گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۰.
مقایسه کیفیت زندگی والدین کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم و نشانگان داون و شناسایی پیش­بینی­کننده­های اصلی آن. گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۰.
ارزیابی اثربخشی لگودرمانی در بهبود مهارت­های اجتماعی کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا، دانشگاه الزهرا (س)، ۱۳۸۹.
بررسی نقش نظام بازداری و فعال­سازی رفتاری در پیش­بینی نشانه­های اختلالات روانشناختی در نوجوانان گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸.
سنجش اتیسم­بهر در والدین، کودکان و نوجوانان بهنجار، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸.
سنجش اتیسم­بهر در والدین کودکان و نوجوانان مبتلا به سندرم داون، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸.
بررسی اثربخشی برنامه پرنده کوچولو بر کاهش استرس والدگری و بهبود سلامت عمومی در والدین کودکان مبتلا به اختلال اتیسم، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷.
تاثیرگذاری مداخلات درمانی به کار گرفته شده در مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک بر مهارت­های ارتباطی و مشکلات رفتاری کودکان اتیستیک، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷.
بررسی هوش هیجانی و راهبردهای مقابله­ای در والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر تحولی و والدین کودکان عادی. گروه روانشناسى، دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۸۶.
بررسی اثربخشی PECS بر مهارت های کلامی و غیرکلامی کودکان مبتلا به اختلالات اتیستیک، گروه روانشناسى، دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۸۶.
بررسی تاثیرگذاری نظام ارتباطی مبادله تصویری بر مشکلات رفتاری و مهارت های ارتباطی غیرکلامی کودکان مبتلا به طیف اختلالهای اتیسم، گروه روانشناسى، دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۸۵.
بررسی راهبردهای مقابله­ای و سلامت روان در مادران کودکان اتیستیک، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۸۳.
کاربرد رفتاردرمانى ساخت­دار ویژه اتیسم- Lovaas (طرح پژوهشی، مجری)، مرکز ملى تحقیقات علوم پزشکى کشور، ۱۳۸۳.