دکتر حمیدرضا پوراعتماد به همراه دوچرخه قدیمی، یادگار پدری

روز روانشناس گرامی باد

گفتگو با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد در برنامه مثبت سلامت شبکه سلامت

مشکلات مرتبط با برچسب زنی در اتیسم

هر کودکی فراتر از اتیسم است! (بررسی موضوع برچسب در اتیسم)

روز جهانی اتیسم با مرکز تهران اتیسم. این بار در کرمان

ماه آگاهی رسانی اتیسم گرامی باد: گذر از بقا به سوی شکوفایی

دوره پیشرفته مربی درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی ABA