سمپوزیوم اختلال طیف اتیسم، بیست سالگی اتیسم در ایران در روزهای ششم و هفتم اسفندماه ۱۳۹۹ با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و سازمان بهزیستی  کشور برگزار شد.

در این سمپوزیوم که با حضور مسئولین و متخصصین حوزه اتیسم برگزار گردید. تاریخچه‌ای از شکل گیری سازمان درمان و توانبخشی اتیسم در ایران ارائه شد، رویکردهای گذشته و آتی به خدمات اتیسم  و نقش سازمان‌های بهزیستی و آموزش و پرورش کشور در توانبخشی و آموزش مبتلایان به اتیسم مرور شد و بر نقش موسسات مردم نهاد در آگاهی رسانی و بالا بردن کیفیت درمان تاکید شد.

در بخش‌های دیگر این سمپوزیم گزارشی از برنامه‌ها و دستاوردهای مرکز تهران اتیسم به عنوان یکی از مراکز پیشرو در امر توانبخشی و آموزش کودکان دارای اتیسم ارائه شد و خانواده‌هایی از ایران و سایر کشورها تجربیات خود را از روند توانبخشی و درمان کودک خود در اختیار شرکت کنندگان سمپوزیوم قرار دادند.

در بخش دیگر سمپوزیوم با حضور متخصصین ایرانی ساکن در کشورهای کانادا و نیوزلند الگو و کیفیت خدمات توانبخشی و آموزشی اتیسم در آن کشورها مرور شد و مقایسه‌ای میان این خدمات و خدمات ارائه شده در ایران ارائه گردید.

ارائه تجربیات شیرین و تاثیرگذار خانواده‌ها از روند درمان کودک خود و اجرای موسیقی توسط یکی از نوجوانان دارای اتیسم از بخش‌های دیگر این سمپوزیوم بود که با استقبال شرکت کنندگان رو به رو شد.

در روز دوم سمپوزیوم  سه کارگاه تخصصی ویژه والدین و متخصصان با محوریت خدمات خانواده محور اتیسم، آموزش مهارت‌های اجتماعی به نوجوانان با اختلال طیف اتیسم و برنامه‌های مدیریت رفتارهای اضافه در کودکان اتیسم به صورت رایگان برگزار گردید.

 

برنامه و پوستر سمپوزیوم را می‌توانید از اینجا مشاهده نمایید. همچنین می‌توانید بخش‌هایی از روز نخست سمپوزیم اختلال طیف اتیسم، بیست سالگی اتیسم در ایران را در صفحه یوتیوب مرکز تهران اتیسم مشاهده نمایید.