روند تشخیص و درمان در مرکز

کودکان پس از دریافت تشخیص قطعی که به تائید حداقل دو متخصص رسیده باشد، خدمات درمانی دریافت می‌دارند. این خدمات با درمان های انفرادی آغاز می شود و با آموزش مهارت های هیجانی، اجتماعی و شناختی لازم برای مدرسه خاتمه می یابد.

اطلاعات بیشتر

طیف اختلالات اتیستیک چیست؟

"طیف اختلالات اتیستیک" به گروهی از اختلالات اطلاق می شود که وجه مشخصه آنها تاخیر یا انحراف در رشد مهارت‌های اجتماعی، شناختی، ارتباط کلامی و غیرکلامی است.                                                                                                                                     

اطلاعات بیشتر