تصاویر برگزاری جلسه بازآموزی مربیان مرکز تهران اتیسم

مجموعه تصاویر جلسه بازآموزی مربیان مرکز تهران اتیسم که در روز جمعه ۷ بهمن‌ماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳ در این مرکز برگزار شد. در ادامه تعدادی از تصاویر این جلسه آورده شده است.