کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۷۴۵

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۳۳۷

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۱۰۳۲

پیام پروفسور حمیدرضا پوراعتماد در روز جهانی اتیسم

خانواده درمانی

کتاب اتیسم در هفت آینه

سال نو میلادی ۲۰۱۹