کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۳۶۸

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۱۸۴

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۸۵۱

خانواده درمانی

سال نو میلادی ۲۰۱۹

کتاب اتیسم در هفت آینه

دعوت به همکاری

طرح شادستان تهران