کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۳۹۵۲

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۲۰۴۴

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۱۷۱۵

برگزاری دوره مقدماتی تربیت مربی ABA پروفسور پوراعتماد

برگزاری دوره پیشرفته تربیت مربی ABA پروفسور پوراعتماد

گزیده ای از مراسم روز جهانی اتیسم سال ۱۳۹۸

پیام پروفسور حمیدرضا پوراعتماد در روز جهانی اتیسم