دوره پایه تربیت مربی / درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی ABA

 

انجمن علوم و فناوری‌های شناختی با همکاری قطب عصب‌روانشناسی‌شناختی و مرکز تهران اتیسم برگزار می‌کند:

دهمین دوره پایه تربیت مربی / درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی ABA 

۲۸ و ۲۹ بهمن‌ماه و ۵ و ۶ اسفندماه ۱۴۰۰

مدرسین: پروفسور حمیدرضا پوراعتماد و همکاران

همراه با فرصت شغلی

تخفیف ثبت‌نام ویژه اعضای انجمن علوم و فناوری‌های شناختی

 

اطلاعات بیشتر و جزئیات در پوستر