کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۳۷۴۷

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۷۲۱۷

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۶۸۵۳

برگزاری دوره‌ تعاملات اجتماعی

برگزاری دوره‌ گل بازی و تعامل اجتماعی

لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم با یک مادر موفق کودک دارای اتیسم

برگزاری دوره آمادگی برای ورود به مدرسه

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم

برگزاری دوره آمادگی برای آزمون سنجش ورود به مدرسه