کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۸۷۱۷

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۴۱۱۷

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۴۱۱۶

نهمین دوره پایه تربیت مربی ABA اتیسم پروفسور پوراعتماد

لیست مدارس اتیسم استان تهران

اتیسم شادی را به خانه ما آورد

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم

من تنها نبودم؛ در ستایش همدلی مادران اتیسم

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم (دوره هفتم)

دوره پایه تربیت مربی ABA اتیسم پروفسور پوراعتماد