کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۷۷۴۵

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۳۵۴۱

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۳۴۵۳

سامانه غربالگری اتیسم ویژه کودکان ۰ تا ۱۱ سال

دوره آموزش مهارت‌های تئوری ذهن

فراخوان شرکت در یک پژوهش بین المللی ویژه خانواده‌ها

جلسه با مربیان مرکز تهران اتیسم