کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۶۲۸۷

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۲۸۶۳

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۲۶۶۱

پرسش‌های متداول در مورد ویروس کرونا

کارگاه آموزشی مادریار اتیسم

کارگاه ABA اوتیسم

برگزاری دوره پایه تربیت مربی ABA پروفسور پوراعتماد