کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۴۹۸۷

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۸۶۶۱

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۷۵۷۷

کلاس گل بازی و مهارت‌های اجتماعی

معجزه آبی زندگی من (خاطرات مادر مشکات)

پذیرش و ایمان به ادامه مسیر برای ما معجزه کرد