کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۶۷۸۳

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۳۰۸۴

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۲۹۳۶

برنامه‌های آموزشی آنلاین مرکز تهران اتیسم در دوران شیوع کرونا

گفتگو با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد در شبکه سلامت

خدمات آنلاین مرکز تهران اتیسم در دوران شیوع کرونا

گفتگو با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد پیرامون روز روانشناس

مراسم روز جهانی اتیسم در سال ۱۳۹۹ با کرونا