کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۹۳۶۹

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۱۱۳۷۸

تغذیه و اتیسم

ثبت نام دوره جدید کارگاه آموزشی مدیریت رفتار والدین

ثبت نام دوره جدید کلاس‌های مادر و کودک ورزش و هیجان