کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۹۸۳۴

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۴۷۵۹

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۴۶۸۳

برنامه نظریه ذهن و تعامل اجتماعی

برنامه نظریه ذهن

مدرسه زمستانی اتیسم

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم (دوره هشتم)

نهمین دوره پایه تربیت مربی ABA اتیسم پروفسور پوراعتماد

لیست مدارس اتیسم استان تهران

اتیسم شادی را به خانه ما آورد