کارگاه‌ها

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۵۳۶

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۳۲۲
استفاده از دستگاه کینکت برای تشخیص ابتلای کودکان به اتیسم

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۲۵۶

کلاس گروهی برای کودکان اتیسم با عملکرد بالا

کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

هفته ی سلامت

روز جهانی اتیسم ۱۳۹۷

برنامه های مرکز برای روز جهانی اتیسم

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”