لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد – درمان‌های مبتنی بر شواهد علمی در اتیسم

 

گفتگوی مرکز تهران اتیسم با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد با موضوع  درمان‌های مبتنی بر شواهد علمی در اختلال طیف اتیسم در لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم

زمان: شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه ساعت ۲۱