لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم با تینا تعیشی کاردرمانگر – مشکلات حسی در اتیسم

 

گفتگوی مرکز تهران اتیسم با تینا تعیشی کارشناس کاردرمانی با موضوع شناخت حسهای ۸گانه: تاثیر حواس ۸گانه بر عملکرد کودک و مشخصه‌های بهم ریختگی حسی در لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم

زمان: شنبه، ۲۳ مردادماه ساعت ۲۱