دوره مقدماتی آموزش دوچرخه سواری ویژه کودکان دارای اتیسم

مدرسه تابستانی مرکز تهران اتیسم ویژه کودکان با تاخیر رشدی
دوره پیشرفته مربی درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی ABA

دوره پیشرفته مربی درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی ABA

برگزاری دوره آمادگی برای آزمون سنجش ورود به مدرسه

مدرسه خانگی تهران اتیسم افتتاح شد (ثبت نام)

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم – دوره جدید (اردیبهشت)

مجموعه کلاسهای نقاشی استاد کیومرث قورچیان ویژه رده های سنی مختلف اتیسم در مرکز تهران اتیسم