ثبت نام کارگاه آموزشی مدیریت رفتار والدین

برگزاری دوره‌ گل بازی و تعامل اجتماعی

برگزاری دوره‌ تعاملات اجتماعی – دوره زمستان

کلاس گل بازی و مهارت‌های اجتماعی

دوره درمان مشکلات یادگیری و تحصیلی

برگزاری دوره‌ تعاملات اجتماعی

برگزاری دوره‌ گل بازی و تعامل اجتماعی

برگزاری دوره آمادگی برای ورود به مدرسه

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم

برگزاری دوره آمادگی برای آزمون سنجش ورود به مدرسه