آموزش آنلاین برنامه “پیوند عاطفی و آموزش مستمر در تنش کرونا ” (پاتک)

برگزاری دوره مقدماتی تربیت مربی ABA پروفسور پوراعتماد

برگزاری دوره پیشرفته تربیت مربی ABA پروفسور پوراعتماد

کارگاه تربیت مربی پیشرفته اتیسم

 بیست و یکمین دوره ی بازآموزی مربیان مرکز تهران اتیسم

برگزاری کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا

برگزاری کلاس گروهی برای مادران کودکان دارای اتیسم

کلاس گروهی برای کودکان اتیسم با عملکرد بالا

کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”